ÖKTEM PLASTİK

 

PLASTİK HAMMADDE NEDİR

Terim olarak kulanım dışı kalan ürünlerin, geri dönüştürülebilir atık ürünlerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde ( Granül ) olarak tekrar imal süreçlerine kazanılmasıdır. Tüketilen ürünlerin yeniden geri dönüşüm Çemberi içine katılabilmesi ile hammadde ihtiyacını azaltır.

Geri dönüşüm sembolüGeri Dönüşüm Sembolü

Tüm Dünyada kullanılan geri dönüşüm sembolüdür.

 

NEDEN PLASTİK HAMMADDE ? 

Uygun koşularda depolanmamış çöpler, yeraltı ve yüzeysel olarak su kirliğine, haşerelerin üremesine, ortaya kötü kokuların çıkmasına görüntü kirliliğine, bazı canlılar sayesinde bu mikropların yayılmasına neden olmaktadır. geri dönüşüm tüm bunlar için çözüm olarak görülebilir, geri dönüşüm vasıtası ile doğal kaynaklarımız korunur %90 seviyesine kadar enerji tasarrufu sağlanır, ekonomiye ciddi katkı sağlanır, çöplüğe giden atık miktarı azalır böylece geleceğe yatırım yapılmış olunur,

” Temiz Bir Çevre İçin El-Ele Geri Dönüşüme “

GERİ DÖNÜŞEBİLEN MADDELER
HAMMADDE & GERİ DÖNÜŞÜM SEMBOLLERİ VE KODLARI

PLASTİK      polietilen      pvc    polietilen ham madde

polipropilen      polistiren | ps     Plastik diğer     kağıt

kağıt diğer     kağıt 3     demir     aleminyum